มุมนักเรียน

นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนเก็บสะสม จากการทดสอบในแต่ละครั้งได้  โดยเลือกระดับชั้นของนักเรียนเอง

Advertisements
%d bloggers like this: