รู้จักครูสุวารี

ครูสุวารี โสมาบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเกาะรัง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยารามคำแหง

เว็บไซต์ : www.krusuwaree.com
                   krusuwaree.wordpress.com

อีเมล :   suwaree-smb@hotmail.com 

Advertisements
%d bloggers like this: